Mód Anti-Turtle (FLIP OVER AFTER CRASH) Mode

Kolikrát se ti stalo, že koptéra zůstala někde bezmocně ležet na zádech a tebe čekala procházka hanby? To je ode dneška minulostí.

Co je Anti-Turtle (FLIP OVER AFTER CRASH) mód?

Po střetu s brankou nebo jinou překážkou se  často stane, že koptéra skončí na zádech jako želva a odjištění (ARM) a vzlet je nemožný. Novinkou v Betaflightu 3.2 a výše je mód Anti-Turtle, který tuto situaci pomáhá řešit.

Jak to funguje

Při aktivaci tohoto módu řídící jednotka obrátí směr otáčení motorů a za použití ROLL páčky dovolí převrátit koptéru. Předpokladem je použití protokolu DSHOT pro komumikaci mezi řídící jednotkou (FC) a regulátory (ESC).

Nastavení řídící jednotky (FC)

 1. Používej / nainstaluj firmware Betaflight (3.2 a vyšší) do řídící jednotky koptéry
 2. Používej aktuální Betaflight Configurator.
 3. V regulátorech používej BLHeli verze 16.7. a vyšší.
 4. Připoj koptéru ke konfigurátoru.
 5. Na záložce Configuration nastav komunikační protokol DSHOT
 6. Na záložce Modes přiřaď příslušný AUX kanál k módu FLIP OVER AFTER CRASH

Použití

 1. Po pádu zajisti koptéru (DISARM)
 2. Zvoleným přepínačem aktivuj Anti-Turtle mód
 3. odjisti (ARM)
 4. Vychýlením ROLL páky přetoč koptéru
 5. zajisti koptéru (DISARM)
 6. deaktivuj Anti-Turtle mód

Upozornění!

Vyzkoušej si fungování Anti-Turtle módu na bezpečném místě (nízká tráva, apod.). Mód používej s rozumem, pokud se koptéra neotáčí, neopakuj pokusy. Otočce pravděpodobně brání mechanická překážka. Regulátory (ESC) mohou být při neúspěšné otočce extrémně zatížené a v krajním případě hrozí jejich poškození.

Sdílení: