PREARM – Dvoustupňové odjišťování

Jak bezpečněji odjišťovat koptéru v Betaflightu

Jednou z novinek, kterou přinesl Betaflight 3.2, je možnost použít bezpečnější dvoustupňové odjišťování, tzv. PREARM mód. Princip jeho fungování je následující: Odjistit koptéru, tedy aktivovat mód ARM je možné jen tehdy, je-li aktiví mód PREARM. Jakmile je koptéra odjištěna, mód ARM zůstává aktivní bez ohledu na mód PREARM. Koptéru zajistíš deaktivací módu ARM příslušným přepínačem na vysílačce, jak jsi zvyklý. Smysl dvoustupňového odjišťování je ten, aby nedošlo k náhodnému odjištění koptéry při manipulaci s vysílačkou např. při odkládání, nebo když volně visí na popruhu na krku. Situace, že dojde náhodně k přepnutí dvou přepínačů navíc ve správném pořadí, je málo pravděpodobná.

Nastavení dvoustupňového odjišťování

 1. Zvol si na vysílačce dva různé přepínače. Jeden pro ARM a druhý pro PREARM
 2. Každému přepínači přiřaď samostatný AUX kanál
 3. V Beteflight konfigurátoru na záložce Modes nastav následující:
 4. AUX kanál přepínače pro odjišťování přiřaď módu ARM
 5. AUX kanál přepínače pro před-odjišťování přiřaď módu PREARM viz. obrázek:
 6. Nastavení ulož tlačítkem Save
 7. Koptéru nyní odjistíš tak, že nejprve přepneš přepínač na kanále AUX 2 a následně přepínač na kanále AUX 1. V tomto okamžiku se koptéra odjistí a motory roztočí. Jakmile je odjištěno – mód ARM je aktivní, můžeš mód PREARM deaktivovat (přepnout zpět přepínač na kanále AUX 2). Koptéra zůstane odjištěná
 8. Pro tip: Nastav si mód PREARM na stejný přepínač / AUX kanál jako mód BEEPER. Výhody:
  • ušetříš jeden AUX kanál
  • nezapomeneš mód PREARM aktivní, protože koptéra při aktivním PREARMu zároveň pípá a je jasné, že je něco špatně
 9. Máš hotovo a šance, že si posekáš prsty, je zase o něco menší.

Sdílení: